TÈCNICA

Apunts Tècnics 2  

 Configurar diversos llocs WEB amb XAMPP

 

Em vols conèixer?

 

ELECTROTÈCNIA

Trigonometria

Transferència de màxima potència

Números complexes

Transitoris RL en corrent continua

Transitoris RC en corrent continu

 Transitoris RLC en corrent continu

Derivada d'una sinusoide

Integral d'una sinusoide

 Circuits magnètics

Teorema de Stokes
Lleis de Kirchhoff
Equacions de Maxwell
Principi de superposició
Teorema de Thévenin
Teorema de Norton
Teorema de Millman
Divisor de tensió

 

INFORMÀTICA

XAMPP Configura Dominis Virtuals

Aprèn com muntar un servidor web a casa

Ajuda amb instal·lació de Ubuntu en segon disc dur

Com Crear web amb WordPress

Dominis virtual vhost 

Second Copy 8

Traducció pàgina al nostre idioma

WordPress

 XAMPP Configura Dominis Virtuals

 Aprèn com muntar un servidor web a casa

 Tutorial bàsic del programador web:
  PHP des de zero

 Tutorial bàsic HTML des de zero

XAMPP instal·lació i configuració en Windows