Divisor de tensió

 

Esquema d'un divisor de tensió.

 

Un divisor de tensió permet reduir un voltatge d'entrada a una fracció d'aquest, sempre i quan la intensitat que prenem per mesurar aquest voltatge sigui menyspreable.

 

En aquest exemple podem obtenir un voltatge Vout que és una fracció de Vin segons l'expressió

V_{out}=\frac{R_2}{R_1+R_2}V_{in}


Naturalment, podem substituir el conjunt per un potenciòmetre, treient V_{out} del cursor. D'aquesta manera podem ajustar el valor de V_{out}, especialment si fixem V_{in} (per exemple, utilitzant la tensió d'alimentació), i utilitzar-lo com a valor de consigna.