FINAL DEL CURS TUTORIAL

 

Amb aquest lliurament arribem al final del curs "Programa d'aprenentatge bàsic del programador web: PHP des de zero". Esperem que hagi estat un curs útil i amè per a totes les persones que l'hagin seguit. I com en tot final, cal fer algunes consideracions especials.

- Gràcies a l'equip humà de aprenderaprogramar.com que ha fet possible la seva publicació, i especialment a Javier Roa, Jorge Mestre, Manuel Tello, Walter Sagástegui, Manuel Serra, César Krall i Mario Rodríguez.

- Gràcies a totes les persones que d'una o altra manera han participat enviant propostes de millora, comentaris, avisos d'errades, etc. i als alumnes que han seguit el curs col·laborant a través dels fòrums.

- A tots els que no han participat però han seguit el curs de forma gratuïta a través del web, els agrairíem ens fessin arribar una opinió o proposta de millora sobre el mateix, bé a través dels fòrums. Totes les opinions són benvingudes i ens serveixen per millorar.

- Als qui hagin seguit el curs de forma gratuïta i pensin que els continguts són de qualitat i que mereix donar un petit suport econòmic perquè es puguin seguir oferint més i millors continguts en aquest lloc web.

Els que tinguin interès en prosseguir formant-se en l'àrea de programació i programació web els animem a visitar aquesta secció.

A tots els que ens han llegit i ens segueixen, gràcies.