QUÈ ÉS UNA BASE DE DADES?

 

Una base de dades, bàsicament, és un lloc físic i programari que permet emmagatzemar, modificar i eliminar informació. Aquest sistema se sol denominar "servidor de base de dades" i comercialment ha diferents marques comercials o fabricants d'aquests sistemes com pot ser Oracle, MySQL, Microsoft SQL SERVER, etc.

 

Per tenir una idea més precisa sobre què és i per a què serveix una base de dades pots consultar la següent adreça:

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-entornos&Itemid=163

 

 

CREAR UNA BASE DE DADES MySQL AL NOSTRE SERVIDOR. CREAR UNA TAULA. TIPUS DE DADES BÀSIQUES.

En primer lloc haurem d'accedir al Panell de Control del nostre servidor. Per a això, haurem de teclejar en el nostre navegador l'adreça URL d'accés al panell d'administració i introduir el login i password. Si no disposes de servidor o no recordes com accedir, qüestions que hem explicat anteriorment en aquest curs, torna a llegir l'apartat 'ACCEDIR VIA PANELL DE CONTROL (cPanel)' disponible en aquesta adreça web:

Un cop ens trobem dins del Panell de Control, se'ns mostrarà una pantalla amb diferents opcions. Tingues en compte que l'aspecte pot variar perquè hi ha diversos tipus de panell de control.

Dins d'un panell de control d'un hosting solen aparèixer apartats com: Informació del compte, Administració FTP, Correu electrònic, Bases de dades, etc.

Nosaltres anem a buscar l'enllaç a bases de dades o al gestor de bases de dades phpMyAdmin (en altres panells aquest enllaç apareix amb el nom Webadmin). Buscarem l'enllaç "phpMyAdmin". Si fem clic sobre aquest enllaç, al no tenir cap base de dades creada ens mostrarà un missatge indicant-nos que no hi ha cap base de dades creada. Per tant el primer pas que hem de donar és crear la base de dades (create database).

Premerem sobre l'opció Create Database o New Database per crear una nova base de dades. En altres servidors potser sigui necessari accedir a un apartat anomenat "MySql", "Databases" o similar per poder accedir a crear una base de dades.

En el moment en que se'ns demani, indicarem un nom per a la nostra base dades (nom que haurem de recordar) i farem clic a Create Database. Tingues en compte que el procés pot ser lleugerament diferent segons el hosting que estiguem utilitzant.

Un cop tinguem la nostra base de dades creada ens apareixerà un missatge informatiu i podrem veure dades importants per a nosaltres com el nom de la base de dades (per exemple el nom de base de dades podria ser b7_10356956_nombreElegido):

En el hosting que estem utilitzant com a exemple, el nom de la nostra base de dades s'indica amb el nostre identificador d'usuari seguit del nom que li vam posar a la base de dades, és a dir: b7_10356956_mibasededatos

Però en altres hosting el nom de la base de dades podrà crear-se de forma diferent. El nom de la base de dades és una cosa que hem d'apuntar doncs ens caldrà més endavant.

Ara per administrar la base de dades farem servir una aplicació anomenada phpMyAdmin. Es tracta d'una aplicació específicament preparada per a administració de bases de dades MySql (MySql és un dels sistemes de bases de dades gratuït més usats en tot el món).

L'accés a base de dades sol estar protegit amb nom d'usuari i password. És possible que el nom d'usuari i password per accedir a la base de dades sigui la mateixa que per accedir al panell del hosting, però també és possible que hagis de establir un usuari i password específics.

 

EXERCICI

Respon a les següents preguntes:

a) Com es diu el teu proveïdor de hosting?

b) Quina és l'adreça URL arran que disposes en aquest hosting?

c) Quantes bases de dades et permet crear el teu hosting?

d) De quina panell d'administració disposes en el teu hosting (cPanel, Plesk, DirectAdmin, etc.)?

e) Quin és el nom de la base de dades que has creat?