LECTURA ARXIUS DE TEXT AMB PHP USANT LA FUNCIÓ file_get_contents.

 

A més de amb la funció fopen podem fer la lectura de fitxers de text usant la funció file_get_contents de PHP. La lectura de fitxers usant aquesta funció és relativament senzilla. Com podrem observar en els següents exemples i exercicis, amb aquesta funció podrem llegir arxius de text sense necessitat d'anar recorrent línia a línia per obtenir el seu contingut.

 

 

FUNCIÓ file_get_contents.

La sintaxi general a emprar és: file_get_contents ($ ruta_del_fichero);

Exemple: crea un fitxer anomenat fitxer.txt amb diferents línies de text. Per recuperar el contingut del fitxer escriu aquest codi php:

<? Php // Exemple aprenderaprogramar.com

$text=file_get_contents("fitxer.txt");

echo $text;

?>

Com podràs observar, el fitxer és mostrat sense salts de línia. Per convertir aquests caràcters de salt de línia a etiquetes <br/> que donen lloc a que es visualitzi el salt de línia en HTML i poder així, visualitzar-los en un navegador, necessitem usar la funció nl2br.

 

FUNCIÓ NL2BR

La funció nl2br converteix els salts de línia a etiquetes <br /> amb el que podrem veure aquests salts de línia en qualsevol navegador. Per a l'exemple anterior podem incloure i així poder veure els salts de línia correctament. Escriu aquest codi en un arxiu com ejemplo1.php i visualitza el resultat.

<? Php // Exemple aprenderaprogramar.com

$text=file_get_contents("fitxer.txt");

$text=nl2br($ text);

echo $text;

?>

 

ALTRES USOS DE file_get_contents

Com a dada addicional, la funció file_get_contents, pot obtenir el contingut d'una pàgina web en forma de codi HTML, és a dir, el seu codi font. Per a això escriurem la direcció del web com a paràmetre de la funció.

 

Exemple.

<? Php // Exemple

$text=file_get_contents("http://www.aprendreaprogramar.com" );

echo $text;

?>

Fent un ús més avançat d'aquesta funció podries fer coses com:

- Introduir un fragment de codi d'una altra pàgina web dins de la teva pròpia pàgina web. Per a això extraerías el contingut usant aquesta funció i seleccionaries aquella part que vols mostrar dins de la teva pàgina web.

- Fer cerques de forma similar a com les fan cercadors tipus Google o Yahoo. Un cop capturada la informació de la pàgina, hauries de analitzar-la i emmagatzemar-la en bases de dades per donar-li el tractament que voldries.

- Copiar el contingut d'un web en una altra web.

- Diverses aplicacions addicionals.

 

 

EXERCICI

Crea un fitxer que porti per nom miArchivoDePrueba.txt i introdueix en ell el següent text:

Una base de dades és un sistema informàtic a manera de magatzem.

 

En aquest magatzem es guarden grans volums d'informació.

 

Per exemple, imaginem que som una companyia telefònica i desitgem tenir emmagatzemades les dades personals i els números de telèfon de tots els nostres clients, que possiblement siguin milions de persones.

A continuació crea un fitxer anomenat exemple2.php on usant la funciófile_get_contents recuperis en una variable el text que es troba el fitxer i el mostris al navegador.

 

EXERCICI 2

Recupera el codi font de tres pàgines web diferents i usant les funcions per a cadenes de php mostra per pantalla quantes vegades apareix l'etiqueta <h1> en cadascuna d'elles. Exemple de resultat a obtenir: