CONCEPTES BÀSICS DE PHP

 

Un arxiu PHP normalment sol contenir HTML i trossos de codi PHP. Per això abans d'estudiar PHP cal haver estudiat HTML. A vegades, es diu que PHP és un llenguatge "embegut" en HTML, és a dir, incrustat en codi HTML. Tots els fragments de codi PHP han de començar amb la següent cadena de caràcters: <? Php, i finalitzar amb?>

Els símbols <? Php i?> Es diu que són els delimitadors del codi PHP. Normalment, una pàgina PHP bàsica seria una cosa així:

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "- // W3C // DTD HTML 4.01 Transitional // EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<Html>

<Head>

<Títol> Example D'Una web amb PHP - aprenderaprogramar.com </ title>

<Charset meta = "UTF-8">

</ Head>

<Body>

<? Php

/ * Aquí vindria el codi PHP * /

/ * Aquest codi PHP podria ser una consulta a base de dades * /

/ * I a més podríem mostrar aquests dades * /

?>

</ Body>

</ Html>

En aquest codi podem identificar els següents elements:

- La primera línia és una etiqueta relativa a la versió / variant de HTML que declarem utilitzar. Aquesta primera etiqueta no és estrictament necessària. Serveix únicament per indicar quin estàndard d'HTML és el que declarem utilitzar.

- Les etiquetes d'obertura i tancament d'html que delimiten el codi HTML.

- Les etiquetes d'obertura i tancament head que delimiten la capçalera del codi HTML.

- Les etiquetes body que delimiten el cos del codi HTML i que és on sol anar el contingut central d'un document HTML (text, imatges, formularis, etc.).

- Dins de les etiquetes body, a més de codi HTML, podem tenir codi PHP encastat. En aquest cas hem inclòs únicament un fragment de codi PHP, però en el cos del document HTML podríem incloure diversos fragments de codi HTML barrejats amb diversos fragments de codi PHP. Cada fragment de codi PHP ha d'anar escrit amb les seves delimitadors.

Aquesta estructura no es repeteix sempre. De fet, més endavant veurem que el codi PHP pot anar en més llocs a més de dins de les etiquetes body. D'altra banda, dir que és habitual que el codi PHP vagi embegut dins de codi HTML en un arxiu amb extensió .php, però com ja hem vist, un arxiu amb extensió .php podria contenir exclusivament codi PHP.

Escriu el codi que mostrem a continuació en l'editor Notepad ++ i guarda'l amb el nom prueba1.php.

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "- // W3C // DTD HTML 4.01 Transitional // EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<Html>

<Head>

<Títol> Example D'Una web amb PHP - aprenderaprogramar.com </ title>

<Charset meta = "UTF-8">

</ Head>

<Body>

<? Php

echo "La meva primera pàgina amb PHP encastat en HTML - aprenderaprogramar.com" ;

?>

</ Body>

</ Html>

A continuació penja'l al servidor com ja vam explicar en un lliurament anterior, i ara escriu en el teu navegador l'adreça web corresponent a l'arxiu (que serà similar a http://apr2.byethost7.com/prueba1.php). Has de visualitzar alguna cosa semblant a això.

 

EXERCICI

Crea el següent arxiu i penja'l mitjançant ftp al directori arrel del teu lloc web. L'arxiu portarà per nom curso2.php i en ell hi ha d'haver l'estructura d'un document HTML, aparèixer a la part superior de la pàgina un títol h1 amb el text << Cursos aprenderaprogramar.com >>, seguit d'un títol h2 amb el text << Curs php des de zero >>, ia continuació fer que es mostri inserint php el següent text. << Curs php de aprenderaprogramar.com començat el 2083.09.24 >> on la data a incloure sigui la data en què hagis pujat l'arxiu. A sota d'aquest text has de crear un contenidor div amb color de fons groc on pugui llegir-se "Aquest és el peu de pàgina". Comprova que l'arxiu es visualitza en escriure l'adreça web correcta que serà similar a http://apr2.byethost7.com/curso2.php (en el teu cas, hauràs d'escriure l'adreça web que vagis a utilitzar per al curs). Respon a aquesta pregunta: Quin és el codi que conté l'arxiu? Quina és l'adreça web per accedir a l'arxiu i visualitzar el text?