CONFIGURACIÓ BÀSICA DE NOTEPAD++ PER CREAR PÀGINES PHP

 

Abans de poder començar a crear pàgines PHP, necessitarem realitzar una configuració bàsica del nostre entorn de desenvolupament. En el nostre cas, la configuració serà bastant simple i consistirà en triar la codificació amb la qual guardarem els nostres fitxers PHP i seleccionar el llenguatge amb el qual treballarem.

El primer que farem és obrir el programa Notepad++. Per això, ens anem a Inici -> Programes -> Notepad++ -> Notepad ++. Se'ns obrirà el programa, mostrant una pantalla semblant a la següent.

Per seleccionar la codificació amb la qual treballarem durant tot el curs, a la pestanya Format, fem clic sobre "Codificar en UTF-8 sense BOM", tal com s'indica en la imatge següent.

Comprova periòdicament que l'opció de codificació sigui sempre "Codificar en UTF-8 sense BOM". Si no és així, pots tenir problemes i no obtenir els resultats desitjats.

Ara haurem d'indicar que utilitzarem el llenguatge d'etiquetes PHP. Per a això, en la pestanya llenguatge obrim P i seleccionem PHP d'entre totes les opcions possibles. Seria una cosa similar al que es mostra a la imatge següent.

Ja tenim tot a punt per poder començar a crear les nostres pàgines PHP.

 

Emplenament automàtic. UN AVANTATGE DE NOTEPAD ++

Per facilitar l'escriptura de codi Notepad++ compta amb una opció d'autocompletar, la qual s'activa en la pestanya Configura -> Preferències. A la finestra que ens apareixerà, dins de la pestanya Còpia de seguretat / emplenament automàtic o emplenament automàtic (autocompletion) hem d'activar la casella "Habilitar automàtic en cada entrada" (Enable autocompletion on each input) i "Pistes per als paràmetres de la funció" (Function parameters hint on input). Tingues en compte que la situació dels menús i opcions pot variar d'una versió a una altra de Notepad ++, per la qual cosa no sempre trobaràs aquestes opcions en el mateix lloc que les estem descrivint.

 

AUTOTANCAT D'ETIQUETES. UNA ALTRA AVANTATGE DE NOTEPAD++

Per activar el autotancat intel·ligent d'etiquetes HTML, en menú superior seleccionem TextFX -> TextFX Settigns -> Autoclose XHTML/XML tag

En algunes versions de Notepad++ no apareix TextFX al menú superior. En aquest cas, hem de:

a) En el menú Configuració -> Preferències. A la finestra que ens apareixerà, hem de buscar l'opció emplenament automàtic (autocompletion) com vam fer anteriorment i marcar l'opció "html/xml close tag"

b) O bé instal·lar el connector TextFX Characters accedint a Plugins, triar TextFX Characters i prémer Install. Un cop instal·lat el plugin, activar Autoclose XHTML/XML tag.

També és d'interès el JavaScript TextFX -> TextFX Settigns -> Autoclose {([.

En cas de no tenir TextFX faríem servir en el menú Configuració -> Preferències, Activa autoinsert {([.

Aquestes opcions ens permeten en general una escriptura més ràpida, encara que si en algun moment ens resulten molestes les podem desactivar.

 

ALTRES AVANTATGES DE NOTEPAD++

 Potser et preguntes per què hem triat Notepad ++ per a aquest curs. La resposta és que té diversos avantatges, per exemple:

- Consumeix pocs recursos del sistema. No sobrecarregaràs el teu ordinador perquè el programa és al mateix temps que potent, lleuger.

- Disposa de la funció autocompletar que ja hem citat, que ens facilita ajuda mentre estem escrivint el codi.

- Permet obrir múltiples arxius simultàniament, i reemplaçar un text en tots els arxius oberts a la vegada si així ho desitgem.

- Permet obrir dos arxius i realitzar una comparació línia a línia entre ells, indicant-nos en quines línies hi ha diferències entre un arxiu i un altre.

- El codi se'ns mostra amb un conjunt de colors que permet veure amb claredat les etiquetes d'obertura i tancament i altres elements especials de la codificació.

- Permet ampliar les seves possibilitats mitjançant la instal·lació de plugins gratuïts disponibles a Internet.

- Té moltíssimes més possibilitats, però no podem citar-les totes. En conjunt, és un bon editor útil per a programadors a nivell professional i per a principiants.

- És programari lliure que podem descarregar gratuïtament des d'internet.

Com veuràs Notepad++ ens sembla un bon editor de codi per programació. Això no vol dir que no hi hagi altres editors igual de bons i potents. De fet, si ja ets usuari d'algun altre editor pots seguir aquest curs usant-ho.

 

EXERCICI

Al menú Ajuda (?) Apareixerà una opció "Sobre Notepad ..." (About Notepad++). Consulta la informació sobre Notepad++ i respon a aquesta pregunta: Quina versió de Notepad++ tens instal·lada en el teu ordinador?

Una opció interessant de Notepad++ és que disposa de nombrosos connectors. Busca algun plugin que et resulti d'interès, instal·la-(consulta abans la documentació sobre el connector i comprova que sigui un connector actualitzat i compatible amb la vostra versió del Notepad ++) i prova-ho. Per a la instal·lació pots utilitzar el menú Plugins -> Plugins Manager o fer-ho d'altres maneres. Un cop instal·lat i provat el plugin respon:

a) Quin és el nom del connector?

b) Qui són l'autor o autors? Quina és la seva pàgina web?

c) Quina és la utilitat del connector?

Nota: no és recomanable instal·lar plugins antics.