QUÈ ÉS PHP? ¿PER A QUÈ SERVEIX PHP?


PHP és un llenguatge de codi obert molt popular, adequat per a desenvolupament web i que pot ser incrustat en HTML. És popular perquè un gran nombre de pàgines i portals web estan creades amb PHP. Codi obert vol dir que és d'ús lliure i gratuït per a tots els programadors que vulguin usar-lo. Incrustat en HTML vol dir que en un mateix arxiu anem a poder combinar codi PHP amb codi HTML, seguint unes regles.

PHP s'utilitza per a generar pàgines web dinàmiques. Recordar que anomenem pàgina estàtica a aquella els continguts romanen sempre igual, mentre que anomenem pàgines dinàmiques a aquelles el contingut no és el mateix sempre. Per exemple, els continguts poden canviar en base als canvis que hi hagi en una base de dades, de recerques o aportacions dels usuaris, etc.

Com treballa PHP? El llenguatge PHP es processa en servidors, que són potents ordinadors amb un programari i maquinari especial. Quan s'escriu una adreça tipus index.php en un navegador web com Internet Explorer, Firefox o Chrome, què passa? S'envien les dades de la sol·licitud al servidor que els processa, reuneix les dades (per això diem que és un procés dinàmic) i el servidor el que retorna és una pàgina HTML com si fos estàtica.

L'esquema és: Petició de pàgina web al servidor -> El servidor rep la petició, reuneix la informació necessària consultant bases de dades oa altres pàgines webs, altres servidors, etc -> El servidor respon enviant una pàgina web "normal" (estàtica) però la creació ha estat dinàmica (realitzant processos de manera que la pàgina web retornada no sempre és igual).

En resum:

Pàgines estàtiques: Petició -> Resposta

Pàgines dinàmiques: Petició -> Processament i preparació -> Resposta

En un lloc dinàmic, la informació generalment està continguda en una base de dades. Cada vegada que vam mostrar la pàgina, com ara una pàgina de notícies, busquem a la base de dades les últimes notícies que tenim ingressades per mostrar al navegador del visitant. Ara bé, ¿com s'aconsegueix que la pàgina vagi mostrant notícies noves? Simplement carregant les mateixes a la base de dades, per exemple, a través d'un formulari que omple una persona i que un cop farcit quan prem "Enviar" implica que el que hagi escrit es guardi a la nostra base de dades. D'aquesta manera, quan sol·licitem la pàgina web i el servidor consulteu la base de dades, trobarà aquesta nova informació i mostrarà la nostra pàgina de manera diferent a com es veia anteriorment.

Per regla general aquest tipus de llenguatge sol ser utilitzat per crear contingut dinàmic i poder interactuar amb l'usuari.

Vegem un exemple del contingut d'una pàgina web php, que haurem d'emmagatzemar en un arxiu que acaba amb l'extensió .php i que conté text:

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "- //W3C //DTD HTML 4.01 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<Html>

<Head>

<Títol> Example </title>

</Head>

<Body>

<? Php

echo "Benvinguts a aprenderaprogramar.com";

?>

</Body>

</Html>

Com podràs comprovar el contingut de l'arxiu inclou codi HTML i en un moment donat apareix una etiqueta <? Php que vol dir que aquí comença el codi PHP. Per això diem que el codi PHP està encastat (inclòs o incrustat) en codi HTML.

Per tant les pàgines PHP contenen HTML amb codi PHP inclòs en elles per fer "alguna cosa" (en aquest cas, mostrar Benvinguts. El codi PHP està comprès entre etiquetes de començament i final especials: <? Php i?>

Aquestes etiquetes especials ens permetran entrar i sortir del "mode PHP". Li serveixen al servidor web per saber que ha d'interpretar el codi inclòs entre aquestes etiquetes com PHP.

El que distingeix PHP de JavaScript és que el codi és executat al servidor, generant HTML i enviant-lo al client com si fos una pàgina web estàtica. El client rebrà els resultats que el servidor retorna després d'interpretar el codi PHP, sense cap possibilitat de determinar quin codi s'ha produït el resultat rebut. És a dir, a través del nostre navegador podríem veure el codi HTML, però mai el codi PHP que va donar lloc al resultat HTML. El servidor web pot ser fins i tot configurat perquè els usuaris no puguin saber si estàs o no utilitzant PHP.

El millor d'usar PHP és que és extremadament simple per al principiant, però al seu torn, ofereix moltes característiques avançades per als programadors professionals i més avançats.

Amb PHP pots processar la informació de formularis, generar pàgines amb continguts dinàmics, o enviar i rebre galetes, entre moltes més coses. PHP el fan servir des de petites pàgines web fins a grans empreses. Moltes aplicacions web estan construïdes usant PHP. Podem citar Joomla i Drupal (gestors de contingut de pàgines web), osCommerce i Prestashop (botigues on-line per comerç electrònic), phpBB i SMF (sistemes de fòrums per a pàgines web), Moodle (plataforma educativa per a educació en línia), etc.

Entre les habilitats de PHP s'inclou la creació d'imatges a partir de dades. Per exemple, suposem que tenim una acadèmia amb 20 alumnes matriculats en un curs d'informàtica, 50 alumnes matriculats en un curs de matemàtiques i 30 alumnes matriculats en un curs de química. Amb PHP podem generar automàticament imatges similars a aquesta:

php exemple

PHP també pot utilitzar i presentar resultats en altres estàndards de dades o llenguatges propis dels desenvolupaments web, com XHTML i qualsevol altre tipus de fitxers XML. PHP pot autogenerar aquests arxius i emmagatzemar-los al sistema d'arxius en comptes de presentar-los a la pantalla, utilitzant aquests fitxers per generar contingut dinàmic. És a dir, el contingut dinàmic pot sorgir d'altres llocs a més de des de bases de dades.

També es pot interactuar amb altres servidors usant qualsevol protocol. Finalment, PHP pot enllaçar-se amb altres llenguatges molt potents com Java.

En resum, PHP és un llenguatge potent, molt usat i de gran interès per als desenvolupaments web.