ORIENTACIÓ. TUTORIAL PAS A PAS "TUTORIAL BÀSIC DEL PROGRAMADOR WEB: PHP DES DE ZERO"

PHP és un llenguatge de programació d'alt nivell, dissenyat originalment per a la creació de pàgines web dinàmiques. Per pàgina web dinàmica entenem aquella que pot mostrar informació canviant sense necessitat que sigui el programador qui faci aquests canvis: amb webs dinàmiques podem per exemple fer que es mostrin notícies enviades per un usuari sense necessitat d'intervenció del programador.

 

PHP té una gran semblança en la seva sintaxi amb llenguatges de programació estructurada, com C, permetent als programadors crear aplicacions complexes amb un curt període d'aprenentatge. També permet crear aplicacions de contingut dinàmic sense necessitat d'aprendre un gran volum de funcions. Aquest curs, que estem començant, va dirigit a aquelles persones que vulguin adquirir uns fonaments bàsics per a crear pàgines web dinàmiques amb vista a poder desenvolupar en el futur pàgines web atractives i de certa complexitat. No anem a desenvolupar un manual de referència de PHP, sinó un curs bàsic pas a pas. No anem a contemplar tots els aspectes del llenguatge PHP, sinó aquells que considerem bàsics des del punt de vista didàctic, amb vista que posteriorment la persona que ho desitgi ampliï els seus coneixements. El nostre objectiu és ser clars, senzills i breus , i per això hem de centrar-nos en determinades qüestions de PHP i deixar de banda altres.

Com coneixements previs per iniciar aquest curs recomanem (seguir la recomanació o no queda a criteri de l'alumne i / o professor que vagin a seguir el curs) els següents: Ofimàtica bàsica (saber copiar, enganxar, moure i obrir fitxers). A més cal tenir coneixements bàsics sobre HTML.

El temps necessari (orientativament) per completar el curs incloent pràctiques amb ordinador, suposant que es compta amb els coneixements previs necessaris, s'estima en 150 hores de dedicació efectiva o aproximadament tres mesos amb una dedicació de 2,5 hores diàries de dilluns a divendres . Aprendre a crear pàgines web requereix dedicació i esforç.

El curs ha estat generat pas a pas utilitzant Windows com a sistema operatiu i per això conté algunes indicacions específiques per a usuaris de Windows, però també pot ser utilitzat en altres entorns (Linux, Macintosh, etc.).

Estem segurs que amb el teu esforç i l'ajuda que et puguem brindar aquest curs et resultarà de gran utilitat.