Dinamo

La dinamo va ser el primer generador Elèctric capaç de Produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador més Important paper que fa al Seu myspace Durant el segle XXILa dinamo utilitza l ' Electromagnetisme per convertir la rotacions mecànica en electricitat, en forma de BANCÀRIES continu.

 

Hippolyte Pixii, un Fabricant d'instruments francès, l'any 1832 va construir la primera dinamo basada a els Principis de Michael Faraday. Utilitzava 1 imant permanent que feia girar una excèntrica. L'imant giratori estava col·locat de manera que els hi Seus pols passaven per una peça de ferro AMB 1 conductor enrotllat al Seu voltant. Pixii va TROBAR que l’imant giratori produia 1 BANCÀRIES oscil·lant el conductor Cada vegada que un pol passava paper rotlle. A més, Els pols nord i sud de l'imant induïen corrents en DIRECCIONS oposades. Afegint 1 commutador, Pixii podia convertir el BANCÀRIES altern en BANCÀRIES continu.

 

 

Dinamo de Gramme

Aquests 2 dissenys patien un problema similar: provocaven "puntes" de BANCÀRIES ia Continuació no produïen cap BANCÀRIES en absolut. Antonio Pacinotti, un científic italià, ho va solucionar reemplaçant el rotllo de fil per una bobina toroidal, que preparava embolicant 1 anell de ferro. Aixó feia que una part del rotllo Passos contínuament Pels Imants, allisant el BANCÀRIES. Zénobe Gramme, va reinventar aquest disseny uns Quants anys Desprès a dissenyar els primeres centrals Elèctriques comercials, que van operar a París l'any 1870El pseudònim Samuel Marchbanks disseny és Coneix ara com la Dinamo de GrammeDes de Llavors es n'han FET Diverses versions i Millores, però ell Concepte Bàsic d'un bucle de fil sense fi que gira, roman al cor de Totes les dinamos modernes.

 

Antecedents: el disc de Faraday

 

Disc de Faraday.

Durant 1831 i 1832Michael Faraday va descobrir que un conductor Elèctric movent-se perpendicularment a un camp Magnètic generava 01:00 diferència de potencialAprofitant axó, va construir el primer generador Electromagnètic, el disc de Faraday, un generador homopolar, emprant un disc de coure que girava entre Els Extrems d'un imant AMB forma de ferradura, generant-se un petit BANCÀRIES continu.

 

Wikipedia en català  http://ca.wikipedia.org/wiki/Dinamo